Bestyrelsen

Bestyrelsen i FDF Mørkhøj består af repræsentanter fra kredsledelsen, lederne, forældrene til børn i kredsen og en repræsentant fra sognet/lokalområdet.
Bestyrelsen varetager en række opgaver og styre de overordnede rammer for kredsen og holder styr på økonomien. Det er bestyrelsen der er den øverste myndighed i kredsen. Bestyrelsen hjælper lederne med de administrative, så lederne kan fokuserer på børnearbejdet.

Formand
Anne-Mette Ibsen (Forældre rep.)
Tlf: 2999 3635
Mail: annemette.ibsen(a)gmail.com

Kasserer
Heide Granberg (Forældre rep.)
Tlf: 2646 1225
Mail: granberg(a)fdf.dk

Næstformand
Flemming Simbold

Alm. medlemmer
Emil Christensen (Kredsleder.)
Troels Rasmussen (Leder rep.)
Christian Cannon (Hytte -og leder rep.)

Thomas Woll (Forældre rep.)
Karl Sigurjónsson  (Forældre rep.)
Dennis Hult-Jakobsen  (Forældre rep.)
Rebekka Matschofsky  (Forældre rep.)
Klaus Østergren Nielsen (Forældre rep.)