All posts by admin

FDF Mørkhøj rykker ud til en højderedning

FDF Mørkhøj rykker ud til redningsaktion

Falck meldte fra da killingen Simba skulle reddes ned fra et 15 meter højt træ i søndags, men

FDF Mørkhøjs nyuddannede klatreinstruktør og Kredsleder Troels Peter Lund Rasmussen kom

Simba til undsætning.

 

Vi stod alle med åben mund og holdt vejret, lyttende og søgende. Hvor var Simba blevet af?

Alle var på vej ud af døren og nu var lille Simba pist forsvundet. Hele familien havde lige været i haven

og indsamle æbler til den store æblesaftpresning i Kolonihaven med gode venner, og lille Simba havde

glad sprunget rundt i haven efter æblerne der faldt ned fra træerne. Simba havde før været med i haven

men holdt sig tæt til familien, alt var stadig lidt fremmed og ukendt, når man kun er en lille killing, der

lige er ankommet til Mørkhøj hos sin nye familie.

Men Simba var helt væk og flere timer gik med søgen hos naboer, genboer og bagboer, men ingen havde

set den lille killing.

 

Men det skulle vise sig at Simba ikke var løbet langt væk men derimod kravlet højt op, for pludselig

udbryder Freia: ”Jeg kan høre Simba mijave”…. Men katten var ikke i sigte nogen steder, så alle

begyndte at kikke op i baghavens store 15 meter høje træ. Pludselig udbryder mormor: ”Jeg kan se den”,

og ganske rigtigt, Simba sad i toppen af trækronen 13 meter oppe. Dens lange skovkatte pels stod, som i

en tegnefilm, strittende ud til alle sider af bare skræk, så den nærmest lignede en bomulds tot.

Tiden gik meget langsomt, mens hele familien og venner forsøgte at lokke Simba ned fra træet, og efter

lang tids forsøg kontaktede mormor Falck, der blot sagde, at de ikke kunne hjælpe, da deres kran ikke

kunne komme helt ned i baghaven.

 

I mellemtiden var familiens ældste pige, Smilla kommet hjem fra FDF campen OiO ”Out in Oktober” og

forslog at hun da bare kunne klatre op og hente Simba ned. Dette resulterede i en større diskussion

omkring sikkerheden i at klatre op i så højt et træer uden det rette klatreudstyr.

Og så faldt snakken på FDF Mørkhøjs kompetente klatreinstruktører. Hvem ellers kunne klare denne

farlige og krævende opgave at klatre op i 13 meters højde og rede en killing.

Hurtigt blev FDF Mørkhøjs Kredsleder Troels Peter Lund Rasmussen kontaktet, da han som erfaren

klatreinstruktør formentlig var den eneste der kunne bestride opgaven.

 

Imens Troels og FDF Mørkhøjs nyindkøbte klatreudstyr blev hentet, oplevede familien at Simba selv

forsøgte at krave ned, eller rettere sagt falde ned. For hele 2 gange mistede Simba balancen og faldt ned

fra grenen, men begge gange fik han reddet sig op igen. Nu var Simba så udmattet, så i stedet for at

kravle ned begyndt han at kravle ud på en af grenene, som trods hans lille krop begyndte at sveje

faretruende.

 

Netop da det så allermest faretruende ud kom Troels. I løbet af få minutter havde Troels iført sig udstyr

og var på vej op i træet.

Simba opholdt sig nu på maven, omklamrende en gren, i 9 meters højde og peb højlydt. Men da Troels

nåede op på højde med Simba, rejste den sig og nærmest sprang ind mod stammen i favnen på Troels.

Nedstigningen gik nu med Simba i den ene hånd og den anden hånd til at sikre liner med, og det var

godt det samme at Troels havde sikret sig, for foden gled og Troels og Simba hang i luften med stram

line. Men ned kom de begge til stor jubel for alle.

 

FOTC1FF foto

FDF Mørkhøj

Bestyrelsesformand

Anne-Mette Ibsen

Indbydelse til: Forældremøde

Tirsdag den 19. maj holder vi forældremøde i kirken hvor jeg regner
med I alle deltager.
Vedlægger her agenda.

Dagsorden:

1. Valg af Referent

2. Kredsledelsens beretning – herunder sommerlejr

3. Regnskab

4. Valg til bestyrelsen

5. Vi fortæller om året der gik i FDF Mørkhøj (i lyd og billeder)

6. Eventuelt

 

Kom og se billeder fra året der gik i FDF Mørkhøj og hør mere om de ugentlige

FDF-møder, om forbedringerne på vores hytter, samt sidste nyt om

sommerlejren. Og ikke mindst blive underholdt af en masse glade FDF’er mens vi

serverer kage og kaffe.

Vi håber på at se en masse forældre denne aften

 

På bestyrelsen vegne

Anne-Mette Ibsen Formand FDF Mørkhøj

Troels Peter Lund Rasmussen Kredsleder FDF Mørkhøj

Mikkel Maagaard Larsen Kredsleder FDF Mørkhøj

Juleweekend

Som traditionen foreskriver skal vi jo på juleweekend igen i år.
Datoen er fastsat til 21. november til 23. november så sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen 🙂

Indbydelsen kommer inden længe.
Vi håber du skal med på en julet weekend

 

Mvh

Lederne

Bålhytten er færdig

Efter lang tids slid med byggeansøgninger, fondsansøgninger og byggeri er vi endelig færdige med bålhytten i Skjoldhytten. Det har taget hårdt men vi er mere end tilfredse med resultatet.

Bålhytten blev indviget til familie dagen, hvor små 30 ledere, børn og forældre var samlet til en dag med friluftsliv og klatring. Det var en rigtig god dag og bålhytten viste sit værd, da regnen brød stille ud lige inden aftensmaden.
Vi glæder os meget til at bruge hytten og de muligheder den bringer os-