Bestyrelsen

Bestyrelsen i FDF Mørkhøj består af repræsentanter fra kredsledelsen, lederne, forældrene til børn i kredsen og sognets præst. Bestyrelsen varetager en række opgaver og styre de overordnede rammer for kredsen og holder styr på økonomien. Det er bestyrelsen der er den øverste myndighed i kredsen. Bestyrelsen hjælper lederne med de administrative, så lederne kan fokuserer på børnearbejdet

 

Formand
Anne-Mette Ibsen (Forældre rep.)
Tlf: 2999 3635
Mail: annemette.ibsen(a)gmail.com

Kasserer
Heide Granberg (Forældre rep.)
Tlf: 2646 1225
Mail: granberg(a)fdf.dk

Næstformand
Flemming Simbold (Forældre rep.)
Tlf: 2830 6730
Mail: ffs(A)dst.dk

 

Alm. medlemmer
Troels Rasmussen (Kredsleder)
Janus Larsen (Leder rep.)
Lucas (Senior rep.)
Thomas Woll (Forældre rep.)
Mette Kaare Rasmussen (Suppleant, Forældre rep.)
Preben Bødker Sørensen (Suppleant, Forældre rep.)
Katrine Blinkenberg (Sognepræst)